Diet for a Lifetime

Diet for a Lifetime

Diet : ఎటువంటి ఆహారాలు మన ఆరోగ్యానికి మంచిది ?

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం వల్ల దీర్ఘకాల ప్రయోజనాలు చాలా ఉన్నాయి. శరీరం మొత్తం కూడా బలంగా మారుతుంది. మెదడు, గుండె, ఎముకలు, మెదడువంటి వాటి పనితీరు మెరుగవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి. మనం ...