Digestion tips

Digestion tips

Digestion tips : జీర్ణ వ్యవస్థ చక్కగా పని చేయాలంటే..!

జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఇబ్బందులను మనందరం ఏదో ఓ సందర్భంలో ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, జీవన విధానాలు కారణంగా జీర్ణక్రియ సమస్య తలెత్తుతోంది. ఒక సందర్భంలో ఆకలి మందగిస్తుంది. మరోసారి ...