Hernia

Laparoscopic Hernia

Laparoscopic Hernia : హెర్నియాకు ల్యాప్రోస్కోపిక్ ఆపరేషన్ సురక్షితమేనా…?

ప్రపంచంలో దాదాపు 2 కోట్ల మందికి పైగా హెర్నియాతో బాధపడుతున్నారు. వీరిలో ఒకసారి హెర్నియా ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వారి సంఖ్యే ఎక్కువ. నిజానికి హెర్నియా అనేది వ్యాధి కాదు… కేవలం ఓ వాపు ...