Vaccines for Adults

Vaccines for Adults

Adult Vaccines : పెద్దలకూ వ్యాధి నిరోధక టీకాలు అవసరం.. ఈ వ్యాక్సిన్లు తప్పనిసరి

వ్యాక్సిన్‌ అనేది వ్యాధి నివారణ మందు. టీకాలు కేవలం పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా వేయించాల్సినవి ఉంటాయి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే అనేక రకాల వ్యాధుల బారిపడకుండా తప్పించుకోవచ్చు. అసలు ...