Prostate problems

Prostate problems

Prostate problems : ప్రొస్టేట్‌ సమస్యలు ఉన్నవారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ?

వయసు పైబడుతున్న కొద్దీ పురుషుల్లో ప్రధానంగా కన్పించేవి ప్రొస్టేట్‌ సమస్యలే. ప్రొస్టేట్‌ గ్రంథి పరిమాణం పెరుగుతున్న కొద్దీ తీవ్రమైన అనారోగ్యంగా మారుతుంది. కొన్నిసార్లు ఇది ప్రొస్టేట్‌ గ్రంధి వాపుకు కూడా దారితీసే అవకాశం ...